RECKANGE SUR MESS
LUXEMBURGO

CHEN TAIJIQUAN XIAOJIA
& SIZHENG TAIJIQUAN

Fechas:
Sa 08.6. - Do 09.6.2024 (10 horas)
Sa 16.11. - Do 17.11.2024 (10 horas)

Sitio: Antigua guarderia detrás del salón parroquial, 83, rue Jean Pierre Hilger, L-4980 Reckange-sur-Mess

Lecciones: Maestro Dietmar Stubenbaum 

Horarios
Sa 10:00 - 12:30 y 14:30 - 18:00
Do 09:30 - 13:30 

FORMACIÓN TAIJIQUAN CHEN XIAOJIA

Los seminarios son elegibles para hacerse un representante official de Taijiquan Chen Xiaojia de la Socieda Internacional de Taijiquan (SICT)
Información...

Tarifa por seminario: Sa 110,- €, Do 70,- €, Sa + Do 150,- €

Información e Inscripción:
Annemarie Leippert, info@taijiquan-leippert.de

Dietmar Stubenbenbaum, seminarios en Reckange sur Mess - Luxemburgo
Dietmar Stubenbenbaum, seminarios en Reckange sur Mess - Luxemburgo